Kestävä kehitys

Rakennetaan yhdessä kestävää tulevaisuutta ja vaalitaan ekososiaalista sivistystä!

Mikä on seurakuntien ja järjestöjen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa? Miten voit omassa työssäsi olla edistämässä hyvää elämää luomakunnan kantokyvyn rajoissa?

STEP-opintokeskuksessa kehitämme, koulutamme ja konsultoimme, jotta kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys voivat vahvistua kirkossa ja yhteiskunnassa. Pyrimme siihen, että kestävän kehityksen arvot läpäisevät kaiken toimintamme.

Teemme laajasti yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojemme kanssa. Toimintamme taustalla vaikuttavat  Agenda 2030  ja Kirkon ympäristödiplomin  sisällöt ja tavoitteet. Kestävän kehityksen tavoitteitamme tukevat Kirkkopalvelut ry:n stategia ja STEP-koulutuksen toimenpideohjelma.

Yhteisömme Kirkkopalvelut ry:n strategiassa sekä STEP-koulutuksen toimenpideohjelmassa kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät selkeinä painotuksina.  

STEP-opintokeskuksen kestävän kehityksen koulutukset:

Mitä työyhteisösi tarvitsee kestävän kehityksen edistämiseksi? Kaipaatteko apua ympäristödiplomin tai kestävän kehityksen strategian kanssa? Millä tavalla kokonaisvaltainen kestävyysajattelu viedään osaksi tiimin toimintaa? Tilaa koulutus tai konsultointi meiltä!

Yhteystiedot 

Visto Jari, kouluttaja, kestävä kehitys 
jari.visto@step.fi
p.  040 618 4290