Materiaalit

Tutustu materiaalipankkiimme! Uusia aineistoja ovat mm. seurakuntien luottamushenkilöiden perehdytysmateriaalit, jotka ovat maksuttomia ja osa myös avoimia tiedostoja, joihin käyttäjät voivat lisätä omaa sisältöä.

Maksuttomat verkkomateriaalit

2019 Kerro minulle tarina
Kertomukset oppimisen ja eettisyyden tukena

2018 Tutki tilaa
Kulttuuriperintö oppimisympäristöinä

2017 Lue kuvaa
Monilukutaitoa kaikilla aisteilla

2016 Dialogitaitaja
Välineitä dialogisuuden ja dialogitaitojen edistämiseen

2015 Erilaista ussaa
Välineitä taitolähtöiseen uskonnonopetukseen

Muut julkaisut

  • Nieminen, T. & Pietilä, T. (2018): Seurakunnan luottamushenkilön kirja 2019 – 2022,
    julkaisija Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus, kustantaja Kirjapaja.
  • Kanerva, Marjaana (toim.): Pieni opas monikulttuurisille pareille. Koulutuskeskus Agricola 2010.
  • Kanerva, Marjaana – Lindfors, Helena: Ovi messuun. Opintoaineisto jumalanpalveluselämän tueksi. Kirkkopalvelujen opintokeskus 2008.
  • Kanerva, Marjaana: Taivaan mannaa. Evästä rukoukseen. Kirkkopalvelujen opintokeskus 2007.
  • Kanerva, Marjaana & Klemetti-Falenius, Anna-Leena: Monimuotoinen nuoruus. Kirkkopalvelut 2006.
  • Kanerva, Marjaana – Lemberg, Robert – Peura, Mikko: Vuorovesi – opas hengellisen matkakumppanuuden ryhmälle. Kirkkopalvelut 2005.

Tiedustelut: Sacrum.fi (rajoitettu saatavuus)

Tilattavissa Sacrumista

Verkkotapahtumien tallenteet

Onni on vanheta arvokkaasti -webinaari Vanhustenviikolla 7.10.2020

Mielekäs elämä, yhteisöllisyys, kohtaaminen, omaisten ja omaishoitajien huomioiminen sekä ikääntyvien ihmisten toivo ja onnellisuus ovat seminaarin teemoja. Seminaari on suunnattu asiantuntijoille, päättäjille, vanhustyöstä kiinnostuneille sekä ikääntyneille itselleen. Tilaisuuden järjestivät yhdessä Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Kuntaliitto, Vanhustyön keskusliitto ja Agricola-opintokeskus. Tilaisuuden juonsi toimittaja Jussi-Pekka Rantanen ja puhujina olivat mm. Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, tutkijatohtori Jari Pirhonen Helsingin yliopistolta, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen. Musiikkiesityksistä vastasi Riskiryhmä.

Tallenne löytyy tekstitettynä ja viitottuna Kirkon kanavalta.