STEP-opintokeskus

- vapaata sivistystyötä kristillisellä twistillä

Lue lisää

Opintotoiminnan tuki

Lue lisää

STEP-opintokeskus on järjestöjen oppilaitos

STEP-opintokeskus on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, koulutuksen ja kehittämisen kumppani jäsenorganisaatioilleen. Järjestämme koulutuksia yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Opintokeskus tuottaa koulutuksia myös omien kouluttajien toteuttamana.

Toimintamme pohjautuu kristillisiin, sosiaalieettisiin ja diakonisiin arvoihin. Tavoitteenamme on yhteiskuntaa ja kirkkoa palvelevan osaamisen vahvistaminen sekä järjestöjen asiantuntemuksen ja voimavarojen tukeminen. Opintotoimintamme tavoittaa oppijat siellä, missä he ovat – yhdistyksissä, järjestöissä ja paikallisseurakunnissa ympäri Suomea.

Tiedotteet

Viimeisimmät tiedotteet

Julkaistu 24.8.2023
Blogikirjoitukset
Julkaistu 6.10.2023
Luonto kumppanina – luontolähtöiset työtavat seurakunta- ja järjestötyössä

Luonto kumppanina -webinaarisarja vie työmatkalle luontoympäristöön. Webinaarit avaavat monipuolisesti, mitä tarkoitetaan luontolähtöisillä työtavoilla ja mikä merkitys luontosuhteella on ihmisen hyvinvoinnille.

Julkaistu 3.10.2023
MOD-koulutus avaa yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden maailmaa

MOD-koulutus on ryhmässä vuorovaikutuksen avulla tapahtuvaa syventymistä siihen, miten kukin osallistuja suhtautuu moninaisuuteen ja miten hän kohtaa sitä omassa arjessaan ja yhteiskunnassa. Koulutus haastaa itsensä tutkiskeluun, mutta myös luottamuksen rakentamiseen toisten kanssa. Se kysyy rohkeutta kohdata ja kyseenalaistaa omaa ajatteluaan, mutta antaa samalla tilaa oivaltaa ja oppia uutta itsestään ja toisista.