Materiaalipankki

Viimeisimmät materiaalit

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kirkossa ja seurakunnissa
Katso materiaalit
Oikeus turvallisuuteen – velvollisuus puuttua häirintään
Katso materiaalit
Tiedolla johtaminen seurakuntien kiinteistöjä koskevissa päätöksissä
Katso materiaalit
Luottamushenkilöt lapsiasiavaikutuksia arvioimassa.
Katso materiaalit
Kirkon virka- ja työehtosopimus
Katso materiaalit