Opintotoiminnan tuki

Opintotoiminnan taloudellinen tuki jäsenjärjestöille ja -seurakunnille

STEP-opintokeskuksen taloudellinen tuki myönnetään Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta. Toimintaa säätelee vapaan sivistystyön laki.

STEP-opintokeskuksen jäsenyhteisöt voivat hakea taloudellista tukea opintotoimintaan, joka

 • tukee ihmisten hyvinvointia, monipuolista kehittymistä ja yhteiskunnan eheyttä
 • edistää tasa-arvoa, hyvinvointia ja aktiivista kansalaisuutta
 • vahvistaa demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa sekä kestävää kehitystä
 • mahdollistaa monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

STEP-opintokeskuksen toiminta pohjautuu kristillisiin, sosiaalieettisiin ja diakonisiin arvoihin. Opintotoiminnassamme tuemme erityisesti seuraavia sisältöjä:

 • vapaaehtoistoiminta
 • luottamushenkilötoiminta
 • viestintä
 • työhyvinvointi
 • työelämä- ja kansalaistaidot, järjestö- ja yhdistystoiminta
 • Raamattu ja teologia
 • yhteiskunnalliset teemat
 • maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutus
 • kestävä kehitys.

Tuetulla opintotoiminnalla on aina oltava koulutuksellinen, opinnollinen tavoite. Tuen piiriin haettavat opintotilaisuudet ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, ohjattua vertaisryhmätoimintaa, luentoja, luentosarjoja tai seminaareja. Niiden yhtenä järjestäjänä tulee näkyä STEP-opintokeskus.

Opintotilaisuuksien ilmoituksissa ja mainonnassa tulee olla tieto yhteistyöstä STEP-opintokeskuksen kanssa ja logomme. STEP-opintokeskuksen logot löydät logo- ja kuvapankistamme.

Opintokeskustuen määrään vaikuttavat sekä opetustuntien lukumäärä että koulutuksen kulut. Opintokeskus osallistuu koulutuksen todellisiin, välittömiin kuluihin vuosittain määriteltävällä osuudella.

Kaikki opintokeskustukeen liittyvä asiointi ja maksatus tapahtuu sähköisesti A-net -verkkopalvelun kautta. Tunnukset ja tarkemmat ohjeet A-netin käyttöön saat, kun järjestönne tai seurakuntanne on hyväksytty tuen piiriin.

Opintokeskustukea voivat saada Kirkkopalvelut ry:n jäsenorganisaatiot ja yhdistykset, jotka ovat STEP-opintokeskuksen jäseniä.

Opintotoiminnan tuen vuosikiintiötä voi hakea tulevalle vuodelle marraskuun loppuun mennessä.

Kysy lisää opintotoiminnan koordinaattoriltamme.

Lisätiedot:

Pirjo von Essen, opintotoiminnan koordinaattori
pirjo.vonessen@step.fi
p. 040 775 8033