Luonto kumppanina – luontolähtöiset työtavat

Ihmisiä soutamassa järvellä.

Valitse webinaarisarja tai webinaarisarja + työpajat

Webinaarisarja klo 12.30–14.30.
Webinaarisarja ja työpajat klo 12.30–15.30.
Koulutuspäivät: 16.1.2024, 13.2.2024, 12.3.2024, 9.4.2024, 10.9.2024, 8.10.2024 ja 12.11.2024

Koulutus toteutuu Teams-alustalla tiistai-iltapäivisin noin kerran kuussa alkaen 16.1.2024. Kukin koulutuskerta sisältää luento-osuuden (12.30-14.30) ja verkkoluennon jälkeen oman työn kehittämistä edistävän työpajan (14.30-15.30). Voit osallistua pelkkiin verkkoluentoihin tai myös työpajat sisältävään kokonaisuuteen, molemmille vaihtoehdoille on oma ilmoittautumislinkki. Verkkoluennot tallennetaan ja ne ovat ilmoittautuneiden katsottavissa rajoitetun ajan. Sama Teams-linkki toimii kaikilla kerroilla ja yhdellä osallistumismaksulla voi osallistua kaikkiin koulutuskertoihin valitsemastasi vaihtoehdosta..

Luonto kumppanina, webinaarit 16.1.-12.11.2024
Täydentävä koulutus, verkko. Ilmottautuminen päättyy 9.1.2024. Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu koko webinaarisarjalta 100 €
Ilmoittaudu tästä linkistä.

Luonto kumppanina, luontolähtöisiä työtapoja kokeilemaan.
Webinaarit ja työpajat, 16.1.-12.11.2024
Täydentävä koulutus, verkko. Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2024. Laajuus 1,5 op
Osallistumismaksu kokonaisuudelta 150 €
Ilmoittautu tästä linkistä

Mitä ja miksi?

Lyhytkin oleskelu luontoympäristössä rauhoittaa, vahvistaa toimintakykyä ja kokemusta kuulumisesta osaksi suurempaa kokonaisuutta. Miten luontoympäristöjä voi hyödyntää omassa työssä? Mitä tarkoitetaan luontolähtöisillä työtavoilla? Miten ne soveltuvat seurakunta- ja järjestötyöhön?

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin. Luonto voi toimia ihmisen kumppanina monenlaisissa elämäntilanteissa ja luonnon keskellä toimittaessa voi alkaa rakentua jopa uudenlainen, toipumista edistävä identiteetti. Luontoympäristö muuttaa asiakassuhteen ja ryhmän dynamiikkaa ja tarjoaa uusia vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Toisaalta luonnossa tapahtuvaan toimintaan voi liittyä myös pohdintaa vaativia kysymyksiä, kuten turvallisuus ja saavutettavuus.

Tässä verkkokoulutuksessa osallistuja tutustuu luontolähtöisten työtapojen lähtökohtiin ja moninaisiin soveltamismahdollisuuksiin käytännön seurakunta- ja järjestötyössä. Teemaa lähtestytään neljästä näkökulmasta:

Mitä kumppanuus luonnon kanssa tarkoittaa?

1. Ihminen on osa luomakunnan kokonaisuutta ja täysin riippuvainen siitä.
Ihminen on osa luomakunnan kokonaisuutta ja täysin riippuvainen siitä. Tehtävämme on siirtyä väärästä ihmiskeskeisyydestä kohti luomakuntakeskeisyyttä.
2. Luonto ihmisen toimintakykyä, osallisuutta ja toivoa vahvistavana tekijänä.
Ihminen voi olla paitsi pitkäaikaistyötön ja mielenterveyskuntoutuja myös kasvien ja lintujen tuntija, kalastuksen osaaja ja hyönteishotellien rakentaja, tärkeä yhteisönsä jäsen. Luonto on ihmisen kumppani hänen toipumisessaan ja kasvussaan, jopa uuden identiteetin rakentamisessa.
3. Luontolähtöinen toimintatapa mahdollistaa työntekijän roolin muutoksen asiakastyössä.
Luonto on myös työntekijän kumppani ja työtoveri. Työntekijä voi siirtyä hieman sivummalle, tehdä tilaa asiakkaan oman luontosuhteen vahvistumiselle ja antaa luonnon auttaa ja hoitaa.
4. Kumppanuus luonnon kanssa merkitsee tasavertaista ja kunnioittavaa suhdetta luomakuntaan ja huolenpitoa siitä.
Kumppania ei kohdella miten tahansa. Luontolähtöiseen toimintaan on sisäänrakennettuna eettinen ulottuvuus, vastuu ympäristön hyvinvoinnista sekä globaalisti että paikallisesti. Luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen on voimaannuttavaa ja elämään merkityksellisyyttä tuottavaa myös ihmiselle itselleen.

Koulutuskerrat sisältävät informatiivisia verkkoluentoja Suomen parhailta asiantuntijoilta, käytännönläheisiä sekä soveltamiskelpoisia esimerkkejä seurakunnista ja järjestöistä. Verkkotyöpajoissa saa asiantuntijasparrausta ja vertaistukea käytännön kokeiluihin kunkin osallistujan arjen työssä. Työpajaryhmät voivat muodostua esimerkiksi asiakasryhmä-, menetelmä- tai alueperustaisesti. Olennaista on rohkaistua luontoympäristöissä toimimiseen pienin askelin ja kokeiluin.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on avoin kaikille, jotka haluavat vahvistaa luontokumppanuutta omassa työssään tai vapaaehtoistoiminnassaan, toimintaympäristöstä ja ammattialasta riippumatta. Aiempaa kokemusta luontolähtöisten menetelmien käyttämisestä ei edellytetä. Luontolähtöisen toiminnan mahdollisuuksia ja haasteita tarkastellaan koulutuksessa erityisesti laajasti ymmärretyn diakonisen työotteen ja diakonisten asiakasryhmien näkökulmasta.

Koulutuksen tavoitteet

  • Osallistuja tunnistaa luontosuhteen merkityksen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja spiritualiteetille
  • tuntee luontolähtöisten työtapojen ja luontohengellisyyden lähtökohtia ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä erilaisten asiakasryhmien kanssa
  • osaa kehittää luontolähtöisiä, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä toimintatapoja omassa työssään (työpajavaihtoehdossa).

Kouluttajat

  • Luontoavusteisen kuntouttavan työn pitkänlinjan kehittäjä, Green Care Finlandin perustajajäsen Tuomo Salovuori, Sininauhaliitto
  • Ekoteologi ja tietokirjailija, pastori ja kohtuusliikeaktiivi TT Pauliina Kainulainen
  • Hengellisen ohjauksen asiantuntija, pastori ja psykoterapeutti Jussi Holopainen
  • Pastori, toiminnanjohtaja, TT Juha Tanska, Hiljaisuuden ystävät ry.
  • Ympäristökasvattaja, työnohjaaja, Godfulness-sivuston kehittäjä Hannele Siltala,
  • sekä monet muut käytännön toimijat seurakunnissa ja järjestöissä.

Järjestäjät

STEP-opintokeskus, Sininauhaliitto ja Kirkon diakonia ja sielunhoito

Koulutuskertojen ajankohdat, aiheet ja asiantuntijat

16.1. Luonto kumppanina: lähtökohdat
• Luontolähtöisen toiminnan tausta, menetelmät ja vaikuttavuus. Kehittäjä Tuomo Salovuori, Sininauhaliitto
• Luonto kumppanina diakonian arjessa 1: Diakoniatyöntekijä Kirsi Männistö, Tainionvirran seurakunta
• Työpajaryhmien kokoaminen ja käynnistäminen

13.2. Luonto hengellisenä kumppanina
• Miten kumppanuus luomakunnan kanssa vaikuttaa teologiaan ja hengellisyyteen? Luontolähtöiset retriitit ja luontokirkot. Ekoteologi, tietokirjailija Pauliina Kainulainen.
• Godfulness-aineistot ja niiden hyödyntäminen. Ympäristöasiantuntija Hannele Rauhala, Raision seurakunta

12.3. Luonto yksilön kasvun kumppanina
• Miten luonto toimii kumppanina henkilökohtaisessa sielunhoidossa, hengellisessä ohjauksessa ja työnohjauksessa? Hengellisen ohjauksen asiantuntija Jussi Holopainen, Tampereen seurakuntayhtymä
• Luonto kumppanina diakonian arjessa 2: diakoniatyöntekijä Katja Nuuhkarinen, Pielisensuun seurakunta

9.4. Luonto lasten, nuorten ja monenlaisten perheiden kumppanina
• Miten luonto toimii kumppanina erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille? Eläinavusteiset menetelmät ja vauvojen metsäkylpy. Tuomo Salovuori
• Millaista yhteistyötä seurakunta voi tehdä luontolähtöisten toimijoiden kanssa? Sosionomi (YAMK), kirkon nuorisotyönohjaaja, luonto-ohjaaja Heidi Kotilainen ja tutkija, sosped. hevostoimintaohjaaja Maija Lipponen, Luontohyvinvointikeskus Tyynelä sekä nuorisotyönohjaaja Kari-Pekka Vehkaoja, Sotkamon seurakunta

10.9. Luonto kumppanina toipumisessa ja identiteetin uudelleen rakentamisessa
• Miten luontoympäristö tukee toipumista ja identiteetin uudelleen rakentumista ja mahdollistaa uudenlaisia vapaaehtoisuuden muotoja? Tuomo Salovuori
• Kuntouttava kalastus- ja erätoiminta. Erityisryhmien kalastusopas Petri Rantala
• Uusien isien kokoontumisajot. Perheneuvoja Tuukka Hämäläinen, Forssan seurakunta

8.10. Luonto kumppanina surussa ja luopumisessa
• Miten luonto toimii kumppanina luopumisen, kuoleman ja surun käsittelyssä? Hautausmaat ja valokuvaus tunnetyön tukena. Pappi, toiminnanjohtaja Juha Tanska, Hiljaisuuden ystävät; aluepuutarhuri, ympäristövastaava Heli Hyystinmäki, Honkanummen hautausmaa

12.11. Luonto kumppanina neljänä vuodenaikana
• Luontolähtöisen toiminnan suunnittelu, vuosikello ja verkostot. Tuomo Salovuori
• Miten luonto viedään niiden luo, jotka eivät itse pääse luontoon?
• Luontokumppanien verkostot, osaaminen jakoon!

Ohjelma voi tarkentua, muutokset mahdollisia.

Tiedustelut

Jari Visto
jari.visto@step.fi
p. 040 618 4290

koulutukset@step.fi