Kestävä kehitys

Kohti kestävää kehitystä ja ekososiaalista sivistystä!

Olemme opintokeskuksena mukana rakentamassa kestävää kirkkoa ja yhteiskuntaa. Keskeisiä välineitämme ovat koulutus, konsultaatio ja materiaalintuotanto. 

Kestävän kehityksen teemat kulkevat läpileikkaavina kaikissa koulutuksissamme ja toiminnassamme. Teemme myös laaja-alaisesti yhteisyötä eri toimijoiden ja verkostojemme kanssa kehittämällä koulutusta ja materiaalia erityisesti seurakunnille ja järjestöille.  

Toimintamme taustalla vaikuttavat  Agenda 2030  ja Kirkon ympäristödiplomin  sisällöt ja tavoitteet sekä ekososiaalisen sivistyksen ajattelu. 

Yhteisömme Kirkkopalvelut ry:n strategiassa sekä STEP-koulutuksen toimenpideohjelmassa kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät selkeinä painotuksina.  

Lue lisää

Kaikissa kestävän kehityksen asioissa voit ottaa yhteyttä asiantuntijaamme, kouluttaja Jari Vistoon. Hänen kanssaan voit suunnitella tarvitsemaanne koulutusta ja materiaalia. 

Yhteystiedot 

Visto Jari, kouluttaja, kestävä kehitys 
jari.visto@step.fi
p.  040 618 4290 

Pulkkinen Hanna, opintojohtaja 
hanna.pulkkinen@step.fi
p. 044 712 4985