STEP-opintokeskus – vapaata sivistystyötä kristillisellä twistillä

STEP-opintokeskus on valtakunnallinen vapaan sivistystyön toimija, koulutuksen ja kehittämisen kumppani. Toimintamme pohjautuu kristillisiin, sosiaalieettisiin ja diakonisiin arvoihin. 

Tavoitteenamme on yhteiskuntaa ja kirkkoa palvelevan osaamisen vahvistaminen sekä järjestöjen asiantuntemuksen ja voimavarojen tukeminen.  Jaamme taloudellista tukea jäsenjärjestöjemme opintotoimintaan sekä tarjoamme koulutusta, materiaalia ja konsultaatiota kristillisen järjestötoiminnan ja seurakuntatyön toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Opintotoimintamme tavoittaa oppijat siellä, missä he ovat – yhdistyksissä, järjestöissä ja paikallisseurakunnissa ympäri Suomea. Yhteistyössä kanssanne haluamme edistää jatkuvaa oppimista, aktiivista kansalaisuutta ja ihmisenä kasvamista. 

STEP-opintokeskus palvelee kristillisiä järjestöjä ja seurakuntia 

  • järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia 
  • tarjoamalla tukea koulutussuunnitteluun 
  • antamalla tukea opintotoiminnan kuluihin 
  • opintosetelitukena rajatuille kohderyhmille suunnattuihin koulutuksiin 
  • julkaisemalla materiaalia 
  • yhteisinä hankkeina. 

STEP-opintokeskusta ylläpitää Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelujen jäseninä on 294 seurakuntaa, 59 järjestöä ja 22 opintojärjestöä (vuoden 2023 alussa). Jäsenorganisaatiot löydät Kirkkopalvelujen sivustolta. 

STEP-opintokeskus on yksi Suomen kahdestatoista opintokeskuksesta. Opintokeskusten tavoite on aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen, demokratian tukeminen ja tasavertaisen osallisuuden vahvistuminen yhteiskunnassa. Lue lisää Opintokeskukset ry:n sivulta.

Opintokeskuksen rahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö ja toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä.