MOD-koulutus avaa yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden maailmaa

Moninaisuus, oivallus, dialogi. Näistä sanoista muodostuu MOD-koulutuksen nimi ja keskeiset teemat. Kun mukaan liitetään myös koulutuksen nimilyhenteen ruotsinkielinen merkitys, rohkeus, niin koulutuksen perusajatukset ovat koossa.

MOD-koulutus on ryhmässä vuorovaikutuksen avulla tapahtuvaa syventymistä siihen, miten kukin osallistuja suhtautuu moninaisuuteen ja miten hän kohtaa sitä omassa arjessaan ja yhteiskunnassa. Koulutus haastaa itsensä tutkiskeluun, mutta myös luottamuksen rakentamiseen toisten kanssa. Se kysyy rohkeutta kohdata ja kyseenalaistaa omaa ajatteluaan, mutta antaa samalla tilaa oivaltaa ja oppia uutta itsestään ja toisista.

Moninaisuuden tunnistaminen ja monenlaisten ihmisten kohtaaminen siten, että jokainen tuntee itsensä tasavertaiseksi ja arvokkaaksi on MOD-koulutuksen keskeinen teema. Moninaisuus on moniulotteinen käsite ja voi tarkoittaa mitä tahansa eroavaisuutta ihmisen kesken. Eroavaisuudet voivat liittyä esimerkiksi ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, koulutukseen, uskontoon, kansalaisuuteen tai kielitaustaan ja moneen muuhun asiaan. MOD-koulutuksessa moninaisuutta tarkastellaan sekä normiperusteisesti, ihmisoikeuksien että lainsäädännön perusteella, mutta myös yhteiskunnassa vallitsevien arvokäsitysten mukaan. Mikä onkaan se arvopohja, jolle ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo voivat rakentua.

MOD-koulutuksen työskentely johtaa pohtimaan, kysymään ja etsimään vastauksia omalle suhtautumiselleen moninaisuutta kohtaan. Koulutus ei anna valmista mallia, vaan jokaisella on lupa ajatella ja oivaltaa eri näkökulmia ja omalla tavallaan. Vastauksia haetaan myös yhdessä muiden osallistujien kanssa. MOD-koulutuksen työskentely perustuu läsnäoloon, vuorovaikutukseen ja yhteiseen keskusteluun osallistumiseen. Vuoropuhelu on MODin peruspilari ja avoimella dialogilla luodaan perusta koko koulutusprosessille. Sen vuoksi MOD-koulutus käynnistyy luottamuksen ja avoimuuden teemoilla, jotka rakentavat ryhmän osallistujien kesken turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen rohkenee osallistua ja tuntee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi.

Henkilöt keskustelevat pienryhmässä.
Vuoropuhelu on MODin peruspilari.

MOD-koulutuksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sillä, että ihmiset oppivat tunnistamaan omia oletuksiaan tai omia ennakkoluuloja ja yhteisöön syntyviä ilmiöitä ja sosiaalisia normistoja, jotka estävät kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään. MOD on kehittynyt vastauksena konfliktien ehkäisemisen tarpeeseen ja muukalaisvastaisuuden, syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn sekä yhteiskuntarauhan vahvistamiseen. Koulutus soveltuu esimerkiksi niille työyhteisöille, jotka työskentelevät erilaisten ihmisryhmien kanssa ja kohtaavat haastavia tilanteita sekä tarvitsevat työssään osaamista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymyksistä. Koulutuksessa tapahtuva ryhmätyöskentely myös vahvistaa yhteistyövalmiuksia ja työtekijöiden keskinäistä luottamusta ja avoimuutta.

MODin tavoitteena on edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvään elämään.

MOD-koulutus sopii myös kenelle tahansa, joka haluaa syventää omaa ymmärrystään moninaisuudesta. Kouluttaja Anna-Leena Klemetti-Falenius kertoo, että koulutuksen päätyttyä osallistujat ovat yleensä aika voimaantuneita ja tuntevat saaneensa uutta virtaa, tietoa ja uutta intoa. ”MODin pitäisi olla kaikille avointa ja paikka, jossa monenlaisista taustoista ja ikäryhmistä lähtöisin olevat ihmiset voivat tulla oppimaan. Tämä on minun mielestäni just jotain semmoista kansan sivistystä ja kansalaistaitojen opettelua, jota opintokeskusten koulutukset voivat tarjota”, hän toteaa.

Alunperin MOD-koulutus on syntynyt Ruotsissa vastauksena muukalaispelkoon, -vihamielisyyteen ja rasismiin, mutta on laajentunut koskemaan kaikenlaista moninaisuutta. Suomessa lisenssinhaltija on Suomen evankelis-luterilainen kirkko. MOD-koordinaatiosta vastaa tällä hetkellä STEP-opintokeskus.

Lue lisää koulutuksesta:


mod-koulutus.fi

Valtakunnallista Osaaminen näkyviin -viikkoa vietetään 2.-8.10.2023
#OsaaminenNäkyviin #järjestöt #kansalaisyhteiskunta #oppivayhteisö #matalakynnys