Luonto kumppanina – luontolähtöiset työtavat seurakunta- ja järjestötyössä

Luonto kumppanina -webinaarisarja vie työmatkalle luontoympäristöön. Webinaarit avaavat monipuolisesti, mitä tarkoitetaan luontolähtöisillä työtavoilla ja mikä merkitys luontosuhteella on ihmisen hyvinvoinnille. Painotus on diakonisessa työskentelyssä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Esimerkiksi miten luontoympäristöä voidaan hyödyntää mielenterveyskuntoutuksessa tai kehitysvammatyössä ja mitä hyötyä saavutetaan sillä, että asiakkaiden kanssa työskennellään ja toimitaan erilaisissa ympäristöissä ja konkreettisesti ulkona luonnossa.

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille tunnistetaan yhä paremmin tutkimustiedon ansiosta. Luonto voi toimia ihmisen voimavarana ja tärkeänä ympäristönä monenlaisissa elämäntilanteissa vahvistaen toimintakykyä ja toipumista sekä tunnetta osallisuudesta. Luontoympäristössä toimiminen muuttaa asiakassuhteen ja ryhmän dynamiikkaa tasavertaisemmaksi, asiantuntijoiden roolit vaihtuvat, kun ryhmästä löytyy erilaista osaamista luontoon liittyvissä asioissa. Luonto tekee osallistujista yhteisöllisempiä ja myönteisempiä toisiaan kohtaan ja tarjoaa uudenlaisia vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Toisaalta luontolähtöiseen toimintaan voi moninaisten asiakasryhmien kanssa toimittaessa liittyä mietityttäviä erityiskysymyksiä, kuten saavutettavuus ja turvallisuus, joihin on tarpeen saada kokemukseen perustuvia konkreettisia vinkkejä.

Luonto kumppanina ja työtoverina

Asiakastyötä tekevälle luonto on myös kumppani ja työtoveri, joka kannattelee ryhmän toimintaa omalla osuudellaan. Luontoympäristö tuo jo sellaisenaan nähtävää ja koettavaa mukaan ryhmän toimintaan, mutta vaikutukset ovat usein enemmän kuin toiminnallisuuteen liittyvää. Luonnossa liikkuminen lisää hyvän olon tunnetta ja sillä on suuri merkitys niin työntekijöiden jaksamiselle kuin toimintaan osallistuville asiakkaiden hyvinvoinnille. Koulutus antaa myös lisää tietoa, käsitteitä ja käytännön esimerkkejä, joilla luontolähtöistä toimintaa voi kuvata ja jakaa oman työyhteisön tietoon sekä laajemmin verkostokumppaneille. Etenkin verkkoluentoon liittyvässä työpajaosiossa osallistujat saavat vertaistukea luontolähtöisten toimintatapojen pitkäjänteiseen kehittämiseen omassa työssään ja työyhteisössä.

Kenelle koulutus soveltuu

Luonto kumppanina koulutuksen verkkoluennot on suunnattu kasvatus- ja diakoniatyössä oleville seurakuntien ja järjestöjen henkilöstölle, mutta myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä tekeville, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä ja luontolähtöisyydestä.

Koulutus on hyvä esimerkki siitä, miten yhteistyö järjestöjen kanssa ja laaja asiantuntijoiden verkosto voi tuottaa monipuolisen, ajankohtaisen ja monella tavoin käytännössä kokeillun koulutuksen, josta osallistujat voivat ammentaa ideoita ja menetelmiä omaan työhönsä. Eikä koulutuksen hyöty jää vain kouluttajien osaamisen kasvattamiseen. Suurimpia hyötyjiä ovat ne asiakkaat, joille luonnossa toiminta tuottaa iloa, osallistumisen mahdollisuuksia sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Luonto kumppanina -koulutus toteutetaan vuoden 2024 aikana webinaarisarjana ja verkkoluentoihin liittyvänä työpajatyöskentelynä. Webinaarisarja sisältää 7 teemaltaan erilaista ja eri vuodenaikaan liittyvää verkkoluentoa iltapäivisin klo 12.30-14.30. Tunnin mittainen työpajatyöskentely verkossa jatkuu heti webinaarin jälkeen. Osallistuja voi halutessaan osallistua pelkästään luento-osuuteen.

Lue lisää koulutuksesta:
Luonto kumppanina – luontolähtöiset työtavat, webinaarisarja