Materiaalipankin etusivu / Lasten ja nuorten oikeudet kirkossa / Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa
10.11.2023
Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa

Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa

Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Luottamushenkilölle tämä näkyy seurakunnan päätöksenteon eri vaiheissa. Kirkkojärjestyksen mukaisesti lapsivaikutusten arviointi on ennen kaikkea päätösten valmisteluvaiheen työväline, mutta lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia tulee seurata myös päätösten toteuttamisvaiheessa ja myöhemmin, osana yleistä päätöksen vaikutusten seurantaa.


Lapsivaikutusten arvioinnin perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sopimuksella turvatuilla oikeuksilla edistetään ja turvataan lasten hyvinvointia ja kehitystä.


Lapsivaikutusten arvioinnin taustalla vaikuttaa myös kansallinen lapsistrategia. Lapsistrategian tavoitteina on varmistaa, että yhteiskunnassa ymmärretään lapsen oikeudet, huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja muistetaan lapsen oikeudet päätöksenteossa. Kirkon oman lapsistrategian toimeenpano-ohjelman toimenpiteillä rakennetaan lapsi- ja perhemyönteistä kirkkoa. Keskeistä on lapsen ja nuoren aito osallisuus itseään koskevassa päätöksenteossa.


Tähän aineistoon on koottu pääkohdat lapsivaikutusten arvioinnista seurakuntien toiminnassa sekä linkkejä keskeisiin ohjeistuksiin ja lähteisiin verkossa.

Materiaali kuuluu seuraaviin kategorioihin