31.10.2023
Millenniaalien kirkko

Millenniaalien kirkko

Materiaaleista löydät tutkittua tietoa nuorten aikuisten, millenniaalien ja z-sukupolven, elämästä ja hengellisyydestä sekä heidän suhteestaan kirkkoon.

Tutkimusten mukaan nuorten aikuisten elämää muovaavat erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset, jotka ilmenevät nuorten omassa toiminnassa yhä kasvavana henkilökohtaisena toimijuutena ja arvojen merkityksellisyyden kasvuna. Miten luottamushenkilön tulisi päätöksiä tehdessään huomioida tutkimuksen tulokset?

Aineiston on koostanut Espoon seurakuntayhtymän projektikoordinaattori Laura Leipakka ja hän on laatinut myös aineistossa mukana olevat tiivistelmät.

Materiaali kuuluu seuraaviin kategorioihin