Materiaalipankin etusivu / Seurakunta työnantajana / Kirkon virka- ja työehtosopimus
27.02.2024
Kirkon virka- ja työehtosopimus

Kirkon virka- ja työehtosopimus

Kirkon ja seurakuntien palveluksessa työskentelevien työsopimukset pohjautuu Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES:iin.

Kirkon virka- ja työehtosopimus sisältää seitsemän erilaista aihepiiriä: 1) palvelussuhdetta koskevia yleisiä määräyksiä 2) palkkaus 3) poissaolot ja palkkaus poissaoloajoilta 4) vuosiloma 5) korvaukset 6) työaika ja 7) eräät henkilöstön edustajien etuudet. Lisäksi KirVESTES:in liitteinä on erillissopimuksia ja suosituksia. Nykyinen sopimus on voimassa 1.3.2023 – 28.2.2025.

Alla olevasta linkistä siirryt kirkon virka- ja työehtosopimukseen evl.fi/plus -sivustolla. Ladattavassa dokumentissa on lisää linkkejä seurakunta työnantajana -teemaan liittyen

Materiaali kuuluu seuraaviin kategorioihin