Katsomuskasvatus

Lapsi tutkii Nooan arkin eläimiä.

Katsomuskasvatus vahvistaa lasten vuorovaikutustaitoja erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa sekä kehittää lasten myönteistä suhtautumista omaan ja muiden kulttuureihin ja katsomuksiin.

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa pohjaa kokemukselliselle oppimiselle ja siinä korostuu lasten luontainen tapa oppia leikkien, liikkuen, tutkien ja itseään ilmaisten.

Katsomuskasvatus toteuttaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen periaatteita ja sosiaalisesti oikeudenmukaista kasvatusta, jossa moninaisuus huomioidaan ja sitä kunnioitetaan.


Katsomuskasvatuskoulutus yhteiskunnan toimijoille

Tarjoamme yhteiskunnan varhaiskasvattajille koulutusta ja konsultaatiota katsomuskasvatuksen eri teemoista, esimerkiksi katsomuskasvatusosaamisen kehittäminen työyhteisössä, katsomuskasvatuksen pedagogiikka, menetelmät esim. lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja yhteistyö katsomusyhteisöjen kanssa. Koulutuksen voit tilata omalle paikkakunnallesi tai se voidaan toteuttaa verkkokoulutuksena.

Katso koulutusesitteemme sivun alareunan linkistä.

Koulutustarjontaamme kuuluu myös erilaisten ammatillisten kohtaamisten järjestäminen, joiden tavoitteena on kehittää katsomuskasvatusosaamista sekä rakentaa ja vahvistaa katsomuskasvatusyhteistyötä. Tutustu alla oleviin tapahtumiin ja ilmoittaudu mukaan:

Katsomuskasvatusyhteistyön kehittäminen

Katsomuskasvatusyhteistyö seurakuntien ja muiden katsomusyhteisöjen kanssa rikastuttaa varhaiskasvatusta. Yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa voidaan toteuttaa toimintaa, tilaisuuksia, tapahtumia ja juhlia. Katsomusyhteisöt voivat myös tarjota oppimista rikastavia ympäristöjä (esim. kirkot, hautausmaat ja seurakunta- sekä leirikeskukset) lasten tutkittavaksi ja tutustuttavaksi ja asiantuntijuutta katsomuksiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyöstä voidaan tehdä sopimus, johon kirjataan yhteistyön periaatteet.

Katsomuskasvatuskoulutus seurakunnille

Tarjoamme seurakunnan varhaiskasvattajille koulutusta ja konsultaatiota katsomuskasvatuksen eri teemoista, esimerkiksi katsomuskasvatusyhteistyön osaamisen kehittäminen työyhteisössä, katsomuskasvatuksen pedagogiikka, menetelmät esim. lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja yhteistyö yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa.
Seurakunnille suunnatut koulutuksemme löydät sekä seurakunnille.step.fi -sivustolta että kirkon henkilöstökoulutuskalenterista. Lisäksi voit tilata koulutuksen omalle paikkakunnallesi, yhdessä toisen seurakunnan kanssa tai yhdessä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Mahdollisia teemoja tilauskoulutukseen löydät alla olevasta esitteestä. Koulutuksia voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena.

Materiaaleja katsomuskasvatukseen

STEP-koulutuksessa kehitämme materiaaleja katsomuskasvatuksen tueksi ja olemme mukana kehittämässä ev.lut. kirkon ylläpitämää kasvuakatsomuksesta.fi-sivustoa. Katsomuskasvattajan rooli-kortit ja ohjeet roolityöskenetelyyn löydät mediapankistamme. Katsomuskasvatukseen tukea ja materiaalia löytyy myös Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (oph.fi) -sivuilta , uskonnonopetus.fi -sivuilta ja Dialogitaitajat-sivustolta.
Ota yhteyttä kouluttajiimme, niin pohditaan katsomuskasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä yhdessä!

Katso esite katsomuskasvatuksen vuoden 2024 tarjonnasta.

Katsomuskasvatuksen kehittämisestä vastaa

Päivi Aumala, kouluttaja
paivi.aumala@step.fi
p. 040 1581345