STEP-opintokeskus – vapaata sivistystyötä kristillisellä twistillä

STEP-opintokeskus on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, koulutuksen ja kehittämisen kumppani. Toimintamme pohjautuu kristillisiin, sosiaalieettisiin ja diakonisiin arvoihin. 

Opintokeskuksen rahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö ja toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä. 

STEP-opintokeskuksen toiminnan tavoitteena on yhteiskuntaa, järjestöjä ja kirkkoa palvelevan osaamisen vahvistaminen sekä järjestöjen asiantuntemuksen ja voimavarojen tukeminen. Tuemme eri tavoin järjestöjen ja seurakuntien opintotoimintaa, mm. jakamalla taloudellista tukea, auttamalla koulutussuunnittelussa sekä tarjoamalla koulutusta, opintomateriaalia ja konsultaatiota järjestötoiminnan ja seurakuntatyön toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Opintotoimintamme tavoittaa oppijat siellä, missä he ovat – yhdistyksissä, järjestöissä ja paikallisseurakunnissa ympäri Suomea. 

Yhteistyössä jäsenorganisaatioidemme kanssa edistämme jatkuvaa oppimista, aktiivista kansalaisuutta ja ihmisenä kasvamista. 

STEP-opintokeskusta ylläpitää Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelujen jäseninä on 294 seurakuntaa, 59 järjestöä ja 22 opintojärjestöä (vuoden 2023 alussa). Jäsenorganisaatiot löydät Kirkkopalvelujen sivustolta. 

STEP-opintokeskus on yksi Suomen kahdestatoista opintokeskuksesta. Opintokeskusten tavoite on aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen, demokratian tukeminen ja tasavertaisen osallisuuden vahvistuminen yhteiskunnassa. Lue lisää Opintokeskukset ry:n sivulta.