Tuore tutkimus opintokeskusten koulutustarjonnasta

Opintokeskuksen koulutustarjonnan prosenttiosuudet.

Suomessa on 12 erilaista opintokeskusta, joista STEP-opintokeskus on yksi. Koulutustarjonnan aihealueista ei ole kuitenkaan tarkkaa kokonaiskuvaa, ja monelle opintokeskukset ovat yhä tuntemattomia, vaikka toimintaa on yli 100 vuoden ajalta.

Opintokeskusten koulutustarjontaa selvittävä tutkimus on valmistumisvaiheessa. Opintokeskusten koulutustarjonta (OPKO) -tutkimuksessa on kartoitettu opintokeskusten vuosien 2016–2021 kurssitarjonta aineistolähtöisesti. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen ja Opintokeskukset ry:n asiantuntija Kukka-Maaria Vuorikoski.

Opintokeskukset ovat valtakunnallisia vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka järjestävät koulutusta yhdessä järjestökumppaniensa kanssa ja toimivat järjestöllisen koulutuksen asiantuntijoina sekä kansalaisjärjestöjen kehittämiskumppaneina. Opintokeskusten tehtävä on määritelty vapaan sivistyön laissa (632/1998), jonka mukaan ”Opintokeskukset toimivat valtakunnallisina oppilaitoksina järjestämällä opintoja itse sekä yhdessä kansalais- ja kulttuurijärjestöjen kanssa elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämiseksi”.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opintokeskusten koulutustarjonta vastaa laissa säädettyä tehtävää ja opintokeskusten valtionosuudella järjestetty koulutus yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa tarjoaa matalan kynnyksen osallistumis- ja oppimismahdollisuuksia.

Opintokeskusten koulutustarjonta -tutkimuksen päätuloksia voi tarkastella jo blogikirjoituksesta Sivistyön vapaus ja vastuu -sivustolta.